shutterstock_126472451

Verksamhet

shutterstock_143420827Samverkan

Skådebanan samverkar med andra ideella och idéburna organisationer. Samverkan sker dels tillsammans med någon av våra medlemsorganisationer dels av egen kraft.

Samverkan kan ske genom olika projekt där skådebanan är bärare av projektet eller en aktivt medverkande part. Skådebanans koncept på kultur- och samhällsutbildning är ett bra exempel på var vi kan gå in och samverka med olika ideella organisationer. Utbildning försiggår i grupper där besök och samtal förläggs vid olika kultur- och samhällsinstitutioner. Vi eftersträvar samverkan med lokala teaterföreningar och kultursekreterare i regionens kommuner.

Egna projekt bedrivs för att väcka intresse för kulturen och bilda kulturombudsnätverk på arbetsplatser, organisationer och föreningar.