Styrelse

Ordförande

 Charlotte Malmborg, SAP Malmö

malmborgens@hotmail.com

Ordinarie ledamöter:

 Lone Lindholm, Vision Skåne

lone.lindholm@skane.se

Barbro Johansson, PRO Malmö

bajokas@telia.com

Gudrun Magnusson, Malmö folkhögskola

magnussongudrun@gmail.com

Kristina Kroon, Riksbyggens intresseförening

ordforande@lekatten.se

Rickard Stenberg, Verdandi

rickard.stenberg@verdandi.se

Kjell-Ove Linell, ABF Skåne

Kjello4317@gmail.com

Johan Söderberg. Teaterförbundet Region Syd.

johan.soderberg@distingo.nu

Ference Kovacs, IF Metall

arlov@live.se

Suppleanter:

Olle Borg, Skådebanan NV Skåne

skadebanan.helsingborg@telia.com

Benthon Thisell, Byggnads Skåne

benthon.tisell@bolina.hsb.se

Sami Besic, Musikerförbundet avd. syd

sami.bes@musikerförbundet.se

Patrik Lindqvist, SAP Malmö

patrick.lindqvist@malmo.sap.se

 

Arbetsutskottet 2017 

Ordförande
Charlotte Malmborg

Vice ordförande

Lone Lindholm

Sekreterare

Barbro Johansson

Vice sekreterare

Johan Söderberg

Adjungerad tillika kassör
Alf Nilsson, anställd

Adjungerad
Gudrun Drape Nyholm, anställd