shutterstock_126472451

Referenser

Musikerförbundet i Malmö

Skådebanan Södra Regionen är en organisation som verkligen lever upp till sina planerade mål, som på demokratisk väg sprider kulturen till grupper i samhället, som har svårt att nå den. Skådebanan Södra Regionen vänder sig till grupper som är i utanförskap.

Nya människor når nu kulturen tack vare deras verksamhet med kultur och samhällskurser, deras kursdeltagare är ”nya svenskar”, Fontänhusrörelsens medlemmar dvs psykiskt sjuka vuxna, Fd missbrukande kvinnor och  långtidssjuka och arbetslösa personer. Skådebanan har också kulturkurser för kulturansvariga inom PRO för att stärka dem i deras roll, som kulturansvariga.  Ytterligare bra verksamhet som Skådebanan bedriver är ombudskurser, och ombudsutskick till medlemmar och dessutom är Skådebanan verksamma med att upprätta arbetsplats biblioteket .

Det är ett sant nöje att få rekommendera dem.
Albin Karlsson ombudsman Musikerförbundet

 

Folkbildningsföreningen/Glokala folkhögskolan

-Tack för en innehållsrik, välplanerad och intressant temavecka.

 

Sisyfos processutveckling

Har kursen motsvarat dina förväntningar?

-Ja ! Tack vare de mycket empatiska ledarna Gudrun och Alf. Deras livsglädje och engagemang är det omöjligt att ta miste på.

 

Marfex AB

Vi är mycket nöjda och har bara gott att säga om vårt samarbete med Skådebanan och kan varmt rekommendera samarbete med dem

 

Malmö Stad

Min erfarenhet av skådebanans verksamhet i Malmö är att  organisationen på ett unikt sätt lyckas introducera kulturen till grupper i befolkningen som vi annars har svårt att nå ut till. På skådebanans rikskonferens i Malmö gavs vittnesbörd från fd missbrukare och personer med psykisk funktionsnedsättning som berättade om hur kontakten med skådebanan förändrat deras liv och fått dem att känna sig välkomna och delaktiga i samhället.

Förra mandatperioden var jag kulturkommunalråd, denna har jag ansvar för vård och omsorg, kontakten med Skådebanan berör båda dessa område. Ett tips till socalnämndsordförande/motsv är att lyssna när Skådebanan kommer med förslag. Det kan i högsta grad vara en hjälp i rehabilitering av de grupper som vi möter i vård, omsorg och socialtjänst.

 

Carina Nilsson
Kommunalråd
Malmö stad

 

En röst från en Fontänhus medlem

-När jag mådde som sämst var min lägenhet tryggheten, jag tog mej inte ut.

-Sen kom jag till slut till Fontänhuset, jag vågade passera mellan min lägenhet och Fontänhuset, jag kom med i kulturgruppen, Skådebanan ordnade olika kulturaktiviteter, jag besökte kulturen, växte som individ, kunde minska på medicineringen, mådde bättre och bättre.

-Jag känner numera att jag vågar vara överallt, det har gett mej bättre hälsa och välbefinnande.

 

Personal Fontänhuset

Kultur för människor på Fontänhuset. (de med psykiska funktionshinder/ psykisk ohälsa)

-Kultur är livsviktigt för våra deltagare, för att få ett fullvärdigt liv, det ökar välmåendet, stärker självkänslan. Det ökar det sociala kapitalet, kan beskriva hur de känner och mår.

-Tar inte egna initiativ att besöka kulturen, behöver få hjälp att komma dit, deltagarna växer i diskussionen, i samtalet inför besöket.

-Motverkar också isoleringen, de får social gemenskap och starkare självkänsla, blir rustade, kapital i självkänsla, i att uttrycka sig.

 

Röst från ”Utmanarprojektet”

-Skådebanan har haft stor betydelse för ”Utmanar projektet”, deltagarna har fått uppleva mycket som dom aldrig gjort i hela sitt liv. Även under mitt missbruk har jag velat prova på teater, det kan väcka mycket inom en, det är också viktigt för oss missbrukare att hitta något annat att göra.

-När vi besökte Konserthuset var det bra att det var en timma, lagom att få uppleva after work, bra om man är ovan, har svårt att sitta still. Det väcker mycket, det kan vara svårt att våga följa med, att vara en i mängden.

-När man kommer på fötter, den sociala biten när man börjar jobba, vad pratar man om i fikarummet, kan man prata om vad man gjort med Skådebanan, ”jävla bra isbrytare”, att referera till andra saker än sitt gamla liv.

-Jag har prövat mycket, men jag gillar främst teatern, rent fantasiskt, operan är ej min grej, men jag har provat i alla fall. Det handlar om att våga prova utan press, under lättsamma förhållanden.

-Att få följa hela processen med repetition och generalrep och sen färdig föreställning, till och med mitt otränade öga såg skillnader, ”häftigt”.

-Bowling var mycket uppskattat, social gemenskap, bra motionsform.

- Efter avgiftningen, helt plötsligt ett enormt tomrum, försöka hitta något annat än droger eller kriminalitet, hitta något annat att göra.

-Vad är jag intresserad av? Stora rädslor, gå på teatern, opera, ny mark, kanske något jag gjort under skoltiden. Man har ställt sig utanför, det gäller att hitta tillbaka, vad är jag intresserad av?

-Den uppfinnesrikedom man har innan när man drogar var hur stor som helst, och sen när man är drogfri, och vända den till något positivt, då kan man gå hur långt som helst.

-Tänk Anders varken leg. eller bankkonto, nu anställning, lön helt otroligt.

-Det är viktigt att någon hugger tag i en efter behandling. Något att göra efter, vad händer nu?

-Hela vårt liv har vi stått utanför, men vill inte, det är rädslor som styr, vi styrs av rädslor att börja om från början. Vi har inte varit med i samhället, nya sättet att leva är både främmande och skrämmande.

-En missbrukare litar inte på någon, man har blivit sviken så många gånger. Allra minst sig själv, litar man på, sen när självkänslan blivit bättre kan det bli lättare att lita på andra.