shutterstock_126472451

Projekt

Skådebanan Södra Regionen hjälper nya grupper att hitta vägen till kulturen.

Vi vill att barn och ungdom skall få chansen att möta god kultur, det skall vara deras rättighet oavsett bakgrund. Vi tycker att det är viktigt med ett vidgat deltagande i kulturen, att alla får chansen. Vi vet av erfarenhet vilken helande effekt det har, när man blir berikad med positiva kulturupplevelser.

Andra grupper vi lotsar till kulturen är långtidssjuka, arbetslösa, före detta kemiskt beroende, psykiskt sjuka och hemlösa.