trombon

Kulturavtal

Ett kulturavtal med Skådebanan Södra Regionen innebär att arbetsplatsen, organisationen eller föreningen utser kulturombud som kontinuerligt får information och specialerbjudande från Skådebanan, för att i sin tur kunna förmedla detta vidare till sina arbetskamrater, organisations- och föreningsvänner. 

Skådebanan samarbetar med ett stort antal kulturaktörer runt om i Skåne, och framförhandlar rabatterade biljetter och generalrepetitionsbiljetter. Detta gör att kulturombuden kan använda sig av dessa erbjudanden i sin marknadsföring.

Kulturombuden erbjuds utbildning och inspiration via ombudsträffar, som ger kunskap om det aktuella kulturutbudet inom olika konstformer i Skåne.

Ett kulturavtal med Skådebanan innefattar dessutom rådgivning och hjälp med biljettbokning till kulturupplevelser.

Vad gör arbetsplatsen – organisationen – föreningen?

 • Tar in kulturupplevelser som en del av sitt friskvårdsarbete
 • Utser kulturombud.

Vad får arbetsplatsen – organisationen – föreningen?

 • Ökade möjligheter till kulturaktiviteter i Skåne.
 • Aktuell kulturinformation genom våra ombudsmeddelanden.
 • Rabatterade föreställningsbiljetter.
 • Ökad livskvalitet och kompetensutveckling genom kulturupplevelser.

 
Kulturavtalet med Skådebanan innebär att kulturombudet är en nyckelperson i arbetet med att stimulera och uppmuntra till kulturupplevelser för alla på arbetsplatsen, organisationen och föreningen. Skådebanan ser kulturombuden som ambassadörer inom kulturområdet. Ombuden får kontinuerlig information, kunskap och erbjudanden från Skådebanan för att i sin tur kunna förmedla detta vidare.

Som ombud med kulturavtal får du:

 • Ombudsbrev fyra gånger per år till din arbetsplats med information från Skådebanan om vad som händer inom kulturområdet på din hemort och i regionen.
 • Förhandsboka gruppbiljetter till utvalda föreställningar.
 • Regelbundna inbjudningar till ombudsträffar.
 • Vara med vid fördelningen av genrepsbiljetter.

Ditt arbete som ombud innebär att du ska:

 • Aktivt sprida information och erbjudanden du får från Skådebanan på din arbetsplats i din organisation eller i din förening
 • Samordna biljettbokning till kulturaktiviteter för dina kamrater.

Medlemskap i Skådebanan Södra Regionen
och antal Kulturombud.

Ett medlemskap innebär kulturavtal med Skådebanan.

Nedanstående kan ha medlemskap och utse kulturombud.

 • Fackliga organisationer med avdelning fler än 200 medlemmar betalar en
  medlemsavgift á 1 500 kronor/kalenderår
 • Fackliga organisationer med avdelning färre än 200 medlemmar, sektioner och arbetsplatsklubbar betalar en medlemsavgift á 300 kronor/ kalenderår
 • Företag och arbetsplats betalar en medlemsavgift á 700 kronor/kalenderår

Medlemskapet för dessa ovanstående kategorier innebär sex kulturombud vid ytterligare kulturombud ökar medlemsavgiften med 100 kronor/kulturombud och kalenderår.

 • Ideella och idéburna föreningar betalar en medlemsavgift á 300 kronor/kalenderår.
 • Medlemskapet innebär ett kulturombud vid ytterligare kulturombud ökar medlemsavgiften med 100 kronor/kulturombud och kalenderår.
 • Enskilda medlemmar betalar en medlemsavgift à 200 kronor/kalenderår. Medlemskapet innebär enskilt medlemskap och ett kulturombud.