shutterstock_1116875

Arkiv

 

 • Skådebanans kultur i vården projekt ”Intresseväckare för Kulturupplevelser” satsade på att bygga upp kulturgrupper vid den ideella organisationen Fontain House rörelsens medlemmar i Båstad, Helsingborg och Malmö.
 • Ett av resultaten med denna satsning var att kulturgrupperna arbetade tillsammans fram en konstutställning under perioden april till oktober 2007 på Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg och ägde rum i Poppepaviljongen och Caféet.
 • Konstutställningen benämnd ett ”Friskt alternativ” hade som tema Carl von Linné med inspiration från 1700-talet. De tre husen hade 15 konstnärer som bidrog med konstalster och deltog vid omhängningar av utställningen.
 • Skådebanan samverkade med medlemsorganisationer under planering och vid genomförande av rikstäckande projektet @ Work. Denna samverkan resulterade i en utställning kring arbetslivet i bild och textform, föreläsningar samt en teaterpjäs. Utställningen ägde rum 25 – 26 april på Malmö Folkhögskola.
 • Boken på arbetsplatsen. Skådebanans var delaktig vid arbetsplatsbesök och genomförande av bokbyte på LO-sektionen Malmö/Svedalas projekt inom kultur i arbetslivet.
 • Skådebanan har genomfört ett projekt inom kultur i arbetslivet, för fackligt utsedda kulturombud, satsning gjordes tillsammans med medlemsorganisationerna ABF Skåne och LO distriktet i Skåne.
 • Kultur- & samhällsutbildningar har genomförts åt målgrupper som varit långtidssjukskrivna och/eller långtidsarbetslösa, samt åt kvinnor med före detta missbruksproblematik. 
 • Kulturvandring en utbildning åt allmänheten har gemensamt
  med ABF Malmö/Lomma
 • Samverkan med ABF Malmö/Lomma och PRO Malmö.
  Kulturutbildningar åt utsedda kulturombud inom PRO föreningar i Malmö.

Ledande skånepolitiker i debatt hos Skådebanan Skåne:

Kultursamarbetet bör öka i Östersundsområdet för mera tolerans och ödmjukhet

Ännu ett seminarium på temat konst, kultur, demokrati och sponsring ordnades inom skådebanerörelsen under måndagen den 17 november.

Den här gången var det Skådebanan i Skåne som stod för värdskapet i samverkan med Riksskådebanan.

Inbjudna gästdebattörer var de tongivande kulturpolitikerna i Skåne,

 • Carina Nilsson, kommunalråd (s) och ordförande för kulturnämnden i Malmö
 • Rolf Tufvesson (kd) ordförande för kulturen i hela skåneregionen.
 • Per Svensson, tidigare kulturchef på Expressen, numera kolumnist Sydsvenskan.
 • Petra Brylander, teaterchef för Stadsteatern i Malmö

Samtalsledarare var

 • Riksskådebanans förbundssekreterare tillika redaktör Ulla Tengling.

Läs mer om debatten här >>


SKÅDEBANANS 100 ÅRS  JUBILEUM

24september – 12 december 2010

Skådebanans Södra regionens jubileumsutställning på Teatermuseet i Malmö den 24 september – 12 december. Utställningen gav perspektiv på Skådebanans aktiviteter som inkluderar såväl historien som nutiden och framtiden.

Skådebanan Södra Regionens 100 års jubileum inleddes med en invigning av vårt jubileum, och vår omfattande utställning över de 100 åren.

Invigningen var öppen för alla besökare, vi hade skickat ut personliga inbjudningar till medlemsorganisationer, lokala politiker och andra intressenter. Gensvaret var ett stort deltagande, och vi hade även vädrets makter med oss denna dag.

Vi samlades utomhus på Teatermuseets gård, där vi hälsades välkomna med musik, mousserande vin och små snittar.

Invigningstalare var Åke Jörnfalk (teater Agusten) och Kjell Hansson (f.d.verksamhetsansvarig Skådebanan Södra Regionen)

Lasse Flygare (ordf. Teatermuseet) gick igenom dagens program, och Albin Karlsson (ordf. Skådebanan Södra Regionen) tog emot all uppvaktning, som förärades oss.

Vi bjöds denna dag på framträdande av Ewa Almér solist, Sara Stjärnskog fiol och Dominic Probert blockflöjt.

Efter tal och presentation, såg vi utställningen och minglade.

Vi avslutade senare med en jubileumsmiddag på Hedmanska loftet.

TEMATRÄFFAR

Under utställningstiden genomförde vi fem högkvalitativa arrangemang, för att marknadsföra Skådebanan Södra regionen. Vi var på Teatermuseet vid fem olika lördagsträffar, teman var vid dessa tillfällen Kultur och Demokrati, vi bjöd in allmänheten att delta.

KULTUR OCH FOLKBILDNING 2/10

Gäster: Petra Brylander Malmö Stadsteater och Åsa Webeklint ABF Skåne, med Håkan Hermansson som samtalsledare.

MUSIKTRÄFF 16/10

Gäster: arr. av Musikerförbundet ”blandad musik”
Ett festligt arrangemang där musiken kom att inta huvudrollen.

KULTUR SOM LÄKANDE KRAFT 30/10

Gäster: Sten Frostander Comintegra, Anna Brandoné f.d. kulturkommunalråd och Sören Augustinson Universitetslektor, med Håkan Hermansson som samtalsledare
Ett seminarium om kulturens inverkan på människans fysiska och psykiska hälsa.

SKÅDEBANANS HISTORIA & FRAMTID 13/11

Gäster: Kjell Hansson f.d. Regionsansvarig Skådebanan Södra Region, Ulla Tengling Riksskådebanan och Alf Nilsson ansvarig på Skådebanan Södra Region, Det här seminariet syftar till att lyfta fram Skådebanans rika historia samt skapa diskussion och reflektion över dess framtida roll.

ALLAS RÄTT TILL KULTUR 27/11
Gäster: Lars Jönsson Fontänhuset i Malmö, Lotta Lundgren Drömmarnas Hus, Kjersti Bosdotter Kulturansvarig IF Metall, med Ulla Tengling som samtalsledare.

Vissa grupper i samhället har inte samma möjligheter att ta del av den samhällstödda kulturen, ändå vet vi att de har lika stort behov och glädje av att vara delaktiga i den. Här lyfter vi fram grupper som ofta inte syns i debatten kring kultur och demokrati.

OMBUDSTRÄFFAR
Vi arrangerade tre ombudsträffar i samband med Jubileet på Teatermuseet. Träffarna ägde rum den 28, 29 och den 30 september. Här inbjöds representanter från kulturarrangörer att berätta och inspirera om deras kommande produktioner, därefter blev även en guidad visning av utställningen.


Fontänhusens konstutställning i Fredriksdal.


INBJUDAN IDÉSEMINARIUM

Den 17 november under tiden från klockan 18.00 till klockan 21.00 kommer skådebanan i Skåne i samverkan med Riksskådebanan att anordna ett seminarium på temat

Demokrati och kultur, med eller utan sponsring?”

 Platsen för seminariet är Intima Teatern, adress: Rönneholmsgatan 20, i Malmö.

Denna inbjudan riktar sig till dig och representanter i din organisation.
Dessa personer som kommer att vara med på seminariet – kommer att ha inflytande över hur vi i Skådebanan i Skåne formulerar våra förväntningar på den framtida kulturpolitiken.

Något om bakgrunden:

Förra året tillsattes en ny statlig kulturutredning
Den utredningen ska vara klar med sitt arbete i december i år. I direktiven till den här utredningen talas det mycket mera om marknad och marknadsvärde än om människor och människovärde. I skådebanerörelsen vill vi få till stånd en diskussion om vad detta kan betyda på kort och på lång sikt. Viktiga frågor för oss nu och framöver är att vi fortsätter att arbeta för tillgänglighet och allas rätt till konst och kultur

Det som sägs under seminariet kommer att dokumenteras och skickas till den sittande kulturutredningen; referatet kommer också att vara tillgängligt på Riksskådebanans hemsida. De personer som kommer att tala under seminariet är följande: Carina Nilsson (s) kommunalråd tillika ordförande Kultur Malmö, Rolf Tuvesson (kd) ordförande Kultur Skåne, Per Svensson kulturredaktör, Expressen samt Petra Brylander teaterchef vid Malmö Stadsteater.

Redaktör Ulla Tengling tillika Riksskådebanans förbundssekreterare kommer att fungera som samtalsledarare.
Anmälan kan göras på e-post till mig Alf Nilsson: alf@skadebanan.org, det går också bra att ringa på tele 040-10 30 25 eller 0768-08 30 35
Det går bra att komma dit även utan att anmäla sig, men det är bra för oss att kunna planera för hur många som kommer.

Med vänlig hälsning Malmö den 22 oktober 2008

Alf Nilsson
Verksamhetsansvarig
Skådebanan Södra Region


Några av våra projekt vi bedrivit som har stått omnämnda i Riksskådebanans årsberättelse för år 2009. 

Du kan även visa artiklarna i ett separat fönster som en pdf här >>.