393b77ad-4e05-49bd-bbe8-69065de8e637

Kulturparlament med Rantafej

Kulturparlament med Rantafej är en årlig gemensam mötesplats för regionala och kommunala kulturpolitiker, kommunernas kulturchefer och kulturaktörer i Skåne. Skådebanan deltog och minglade med andra aktörer.

Gemensamt för de medverkande är att de är engagerade i arbetet med att förverkliga ambitionerna i Regional kulturplan för Skåne och utvecklingen av kultur i Skåne.

I samband med mötesplatsen delas två priser ut; Region Skånes kulturpris och Region Skånes kulturpalett.

Poeten, skådespelaren och artisten Emil Jensen fick årets kulturpris från Region Skåne.

Årets kulturpristagare blev poeten och sångaren Emil Jensen, för sin förmåga att använda humor och vackra ord för att lyfta den lilla människan.
”Kulturpristagaren är en sann ordkonstnär som förenar musik och lyrik med allvar och humor. Med ett underfundigt tilltal och osvikligt engagemang tar han sig an stora frågor och den lilla människans belägenhet och skapar ett helt eget uttryck”, löd motiveringen.

Under eftermiddagen delades också Kulturpaletten ut, som gick till en verksamhet som arbetar för att främja kulturlivet. Det tilldelades Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn med motiveringen att de ”med framgång låtit kulturskola och kulturgaranti samspela och har blivit en förebild för många”.

Comments are closed.