PRO Kulturmöte

PRO studieupptakt

Skådebanan deltog och vårt uppdrag är att inspirera PRO.s kulturansvariga och studieansvariga att ta för sig av kulturen och få ett rikare liv, att leva livet inte bara överleva.

Hur viktigt det är att för hälsan få tillgång till kulturupplevelser och att därigenom få ett rikare liv fyllt med glädje och energi.

Vi talade också om vikten av kontakten mellan generationerna, att ett sätt att ha fin kontakt med sina barnbarn t.ex. kan vara att bjuda med dom till kulturen. Vi vet av erfarenhet att det är en stor glädje för barn att få uppleva fantastiska saker tillsammans med mor eller farföräldrar.

Om PRO föreningarna har mycken kultur på sin agenda blir dom attraktivare för dess medlemmar.

Comments are closed.