Kultur, yttrandefrihet och demokrati

Region Skånes kulturnämnd bjöd in till en dag om kultur, yttrandefrihet och demokrati.

Alf Nilsson från Skådebanan deltog.

Många intressanta föreläsare belyste viktiga ämnen såsom:

Vad pratar vi om när vi pratar om yttrandefrihet? Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter.

Ord kan också döda. Om yttrandefrihetens grunder och gränser, Göran Rosenberg.

Om förskjutningar i våra värderingar, Ulrika Andersson, SOM-institutet.

Fristadskonstnärer-exemplet Helsingborg, Cecilia Widberg, strategisk utvecklare och Pia Lamberth, inrenationell kordinator.

Det fanns också tid för intressanta gruppdiskussioner: Vilka hot mot yttrandefriheten upplever vi på kulturområdet och hur hanterar ni det?

Comments are closed.