aktivitetsforslagdk

Möte med HSO Skåne

Skådebanan mötte Sara Granholm HSO Skåne, Handikapporganisationernas Samarbetsorgan.

Sara är ansvarig för projekt ”Delaktig Kultur” och vi fann varandra direkt, vi har en samsyn om allas rätt att ta del av kulturen.

Mötet utmynnade i att vi kommer att ha ett framtida samarbete.

Comments are closed.