Konstvandring

 

PROs studiecirkel för kulturansvariga

 

Konstvandringen , som omfattade några exempel på offentlig konst i Malmö, ägde rum den 20 april, då det var tänkt att skulpturerna och deras betraktare skulle smekas av vårsolen. Solen svek inte, men runt allt och alla svepte friska vindar.

Gruppen samlades på Stortorget vid statyn av Karl X, som var bekant från historieböckerna. Han sitter stadigt på sin häst Hannibal, på behörigt avstånd från gräsrötterna, som förväntades se upp till honom. På det historiska torget hämtade Malmöborna sitt vatten från femtonhundratalet och trehundra å framåt i tiden. Den brunn som anlagts några steg norr om den gamla, är ett 50-årsminne av Baltiska utställningen 1914. Brunnen rymmer scener och symboler ur Malmös historia. Några deltagare i gruppen hade goda kunskaper i denna historia och delade frikostigt med sig. Mindre historisk är Optimistorkestern som pryder Södergatan sedan 1985, sju år efter att den blivit gågata.  Malmös mest fotograferade skulptur förevigades ännu en gång. Madonnan på hörnet i Jörgen Kochs hus och Frans Suell beundrades och kommenterades.

Kanalen korsades och så stod gruppen  på Bagers plats och blickade mot Porten mot kontinenten, ett verk från 1975, skänkt av Kockums Mekaniska Verkstads AB när hamnen firade 20 år. I denna del av staden härskar moderna former. Bagers bro byggdes 2012 och är ett konstverk i sig. Sedan var det dags för Malmö Live, det nya konserthuset och Rubato,en skulptur med mjuka och lekfulla former. Den  är tänkt att symbolisera musiktermen rubato, som anger att musikstycket kan spelas med viss frihet i tidsvärde. Nu var gruppen lätt nerkyld och inne på Malmö Live lockade fler konstverk, värme och kaffedoft. Man uttryckte önskemål om en ny konstvandring i varmare väder.

 

 

 

 

Comments are closed.