Archive for december, 2016

Skådebanans kulturmöte med Fontänhusen

Skådebanan möter Fontänhusen Syd på kulturmöte i Lund Vi presenterade vårt projekt ”Se Dans” som Skånes Dansteater och vi har tillsammans, för Fontänhusets medlemmar. På agendan stod också planering för […]

romsk

Nationella minoriteter

Kulturrådet och Region Skåne hälsade välkomna Maria Ågren, handläggare nationella minoriteter och Erik Åström regional koordinator Kulturrådet Caisa Lindfors, utvecklare kulturarv och förvaltningsövergripande ansvar nationella minoriteter Region Skåne. Det blev […]